Zaměřujeme se hlavně na výstavbu, rekonstrukce či modernizace jednotlivých stavebních celků v rozvodnách, transformovnách a elektrárnách.

Dále se zabýváme výstavbou, rekonstrukcemi a demolicemi vedení VN a VVN včetně nátěrů stožárů. Realizujeme supersonické tryskání. V oblasti energetiky provádíme inženýring, projektování, dodávky strojů a zařízení, stavební a montážní práce, zkoušky, revize, uvádění zařázení do provozu a následný servis.